Over Hans

Hans van der Veen (Leeuwarden 1947) studeerde germanistiek in Leiden en München en was 38 jaar leraar Duits te Leiden. Na zes tweetalige gedichtbundels – waaronder vier Lebende Leidener Lyriker, ein literarisches Quartett  en gedichten van wijlen ook een Leidenaar, Piet Paaltjens, pseudoniem voor François HaverSchmidt – verscheen in 2015 Slauerhoff, Desperado te land en ter zee/Desperado zu Wasser und zu Land. In datzelfde jaar vijftien hertalingen van Jean Pierre Rawie, Pas op breekwaar/Wackeltanz. In 2017 volgde Amouretten, negentien delicate gedichten van Han G. Hoekstra. Van Menno Wigman verschenen vijftien gedichten met hun Nachdichtungen in de bundel VersZinsels/ZeilenSprung ( 2018). Een jaar later Bevlogen jaren/Dichterlieder, zeventien gedichten van Willem Wilmink, Nederlands-Duits. In 2019 verscheen een bloemlezing van funeraire gedichten uit Hans’ bundels, Gelijk het Gras/Schall und Rauch, tweeëntwintig gedichten van Nederlandse dichters, Nederlands/Duits. Het jaar 2020 gaf de beurt aan Jaap Harten in  Werktafel/Schreibtisch met zeventien gedichten van diens hand, tevens met hertaling.

Hans van der Veen (Leeuwarden 1947) studierte Germanistik in Leiden und München. Er war 38 Jahre Deutschlehrer in Leiden. Nach sechs erschienenen Ausgaben mit Nachdichtungen – unter denen vier Lebende Leidener Lyriker, ein literarisches Quartett und ein längst verstorbener, aber gleichfalls Leidener Dichter François HaverSchmidt/Piet Paaltjens – erfolgte 2015 eine zweisprachige Ausgabe von Gedichten von Slauerhoff, Desperado te land en ter zee/Desperado zu Wasser und zu Land. Im selben Jahr erschienen fünfzehn Nachdichtungen von Gedichten von Jean Pierre Rawie, Pas op breekwaar/Wackeltanz. Im Jahre 2017 erschien Amouretten, neunzehn Gedichte van Han G. Hoekstra, zweisprachig .Von Menno Wigman verlegte Hans van der Veen fünfzehn Gedichte mit deren Nachdichtungen in der Ausgabe VersZinsels/Zeilen -Sprung (2018). Ein Jahr später erschien Bevlogen jaren/Dichterlieder, siebzehn Gedichte von Willem Wilmink, Niederländisch-Deutsch. 2019 kam eine Kompilation von funerären’ Gedichten aus Hans’ bisherigen Ausgaben zustande, Gelijk het gras/Schall und Rauch, zweiundzwanzig Gedichte niederländischer Dichter, zweisprachig.. Das Jahr 2020 präsentierte neben Covid-19 Virus eine Ausgabe von 21 Gedichten von Jaap Harten, mit deutscher Nachdichtung.